Vrácení zboží

V internetovém obchodě Clinia máte stejné záruky za zboží jako v kamenných prodejnách. Přesto, že žádostí o vrácení či reklamaci zboží je u nás minimum, tak zde pro úplnost uvádíme následující informace.

Právo z vady produktu je možné uplatnit do 24 měsíců od data převzetí zboží. Produkty, které mají  uvedenu dobou použitelnosti je možné vrátit po stanovenou dobu použitelnosti. U použitého produktu neodpovídáme za vady z používání nebo z opotřebení. Neodpovídáme také za opotřebení produktu obvyklým užíváním. U produktů, které jsou prodané za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena stanovena a kupujícím akceptována.

Nemůžeme nést odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, nebo které jsou způsobené nešetrným zacházením a nenahlášením vyskytující se vady bez zbytečného odkladu. V takových případech může být omezení odpovědnosti hodnoceno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamaci můžete uplatnit zasláním produktu nebo osobně. K vyřízení reklamace je nutné zaslat nebo předložit nákupní doklad a potvrzení platby. To je nutné z důvodu ověření, že produkt byl zakoupen u nás. V sekci Formuláře ke stažení si stáhněte a vytiskněte reklamační formulář, který se týká daného případu. Formulář vyplňte a zašlete jej na e-mailovou adresu info@clinia.cz a přiložte jej do zásilky k vracenému zboží.

Při uplatnění reklamace je vystaveno potvrzení o přijetí reklamace. Reklamace může být zamítnuta v případech, kdy produkt nelze převzít zpět z hygienických důvodů. V takovém případě obdržíte písemné vyjádření.

Je nutné si uvědomit, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet a reklamovat. Práva kupujícího a povinnosti prodávajícího jsou zakotvena v našich obchodních podmínkách. O průběhu reklamace a jejím vyřízení budete informováni e-mailem.

V případě, kdy zakoupený produkt vracíte zpět poštou nebo jiným dopravcem, tak zásilku pečlivě zabalte, přiložte výše uvedené dokumenty a zašlete na adresu Internetový obchod, AZE Technologies s.r.o., Tupadly 68, CZ – 33901 Klatovy. Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takové zboží nemůže být přijato.

Vrácení peněz

Nákupem v internetovém obchodě Clinia nic neriskujete. Zakoupené zboží můžete vrátit do dvou týdnů od doručení zpět i bez udání důvodu. My Vám vrátíme peníze. V takovém případě si v sekci Formuláře ke stažení stáhněte a vytiskněte Formulář odstoupení od smlouvy, vyplňte jej a zašlete  na e-mailovou adresu info@clinia.cz a následně jej přiložte k vracenému zboží. Podrobné informace o jsou zakotveny v našich Obchodních podmínkách.

V případě, že uplatňujete reklamaci a tato je po přezkoumání našim reklamačním oddělením uznána, tak je příslušná finanční částka bez zbytečného odkladu poukázána na bankovní účet, který jste uvedli v reklamačním formuláři. O výsledku reklamace budete informováni e-mailem.